Hoe werken we


Verstrekken van gratis, kwalitatief hoogwaardige medische en chirurgische zorg


2009SU0217

We verstrekken gezondheidszorg aan eenieder die anders beperkte of geen toegang daartoe zou hebben: de meest behoeftigen. Maar onze aanpak gaat verder dan enkel het verstrekken van primaire gezondheidszorg. We zijn van mening dat de middelen om levens te redden altijd voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Om die reden is de gezondheidszorg die wij verstrekken, altijd kosteloos en van het hoogste niveau. Wij garanderen behandeling voor allen die bijstand nodig hebben, ongeacht hun ras, huidskleur, geslacht, religie, achtergrond of politieke opinie. Wij discrimineren niet.

ACTIEGEBIEDEN

Chirurgie

 • Kinderen en volwassen hartchirurgie
 • Chirurgie voor oorlogsslachtoffers en slachtoffers van landmijnen
 • Noodchirurgie en traumazorg
 • Algemene chirurgie
 • Orthopedische chirurgie
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
 • Oogchirurgie
 • Eerste Hulp

Geneeskunde

 • Cardiologie
 • Primaire gezondheidszorg
 • Internationale geneeskunde
 • Neonatologie
 • Oogheelkunde
 • Verloskunde en gynaecologie
 • Pediatrie

Rehabilitatie

 • Fysiotherapie
 • Vervaardiging van protheses en ortheses
 • Beroepsopleidingen en het opstarten van kleine bedrijfscoöperaties voor personen met een handicap en voor personen uit achtergestelde sociale groepen

Bouwen van gezondheidszorgfaciliteiten


12-Port Sudan-Baudouin-MouandaWij bouwen en renoveren gezondheidszorgfaciliteiten in landen waar een oorlog woedt of heeft gewoed, landen waarvan de gezondheidszorgstelsels dikwijls zijn verzwakt door oorlog en gebrek aan investeringen. We willen duurzaam bijdragen  aan de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen door te helpen met de wederopbouw van lokale gezondheidszorginfrastructuur. Daarom dragen wij de volledige zeggenschap over onze faciliteiten over aan lokale gezondheidsautoriteiten zodra deze operationeel onafhankelijk zijn. 

ONZE FACILITEITEN
 • Ziekenhuizen toegewijd aan oorlogsslachtoffers en chirurgische noodgevallen;
 • Centrum voor rehabilitatie en sociale re-integratie;
 • EHBO-posten voor behandeling en doorverwijzingen van ernstige patiënten naar onze ziekenhuizen;
 • Gezondheidscentra voor primaire medische hulp;
 • Pediatrische klinieken;
 • Kraamcentra;
 • Poliklinieken en mobiele klinieken voor migranten en andere kwetsbare groepen;
 • Centra van medische excellentie

Opleiden van medisch personeel en ondersteunen van lokale gemeenschappen


2009AF0334In onze ziekenhuizen hechten wij groot belang aan het opleiden van lokale artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Voor ons betekent duurzame gezondheidszorg verstrekken het opleiden van medisch en niet-medisch personeel, dat ook na ons vertrek gratis hoogwaardige gezondheidszorg kan blijven verstrekken. Ons streven is om onze ziekenhuizen over te dragen aan nationale personeelsleden en autoriteiten zodra deze zelfstandig zijn geworden. Om die reden werft EMERGENCY in elk ziekenhuis en elke kliniek lokale mensen, en in het bijzonder personen met een beperking or of uit kansarme sociale groepen. We Daarnaast hebben wij beroepsopleidingsprogramma’s voor mensen die door de oorlog zijn verminkt of geen sociale en financiële steun meer genieten.


Klik hier voor het downloaden van onze Gedragscode inzake humanitaire bijstand en verantwoording..

Klik hier voor het downloaden van ons Organisatie-, beheers- en controlemodel.