Werken in het veld


Aanwerving maakt onlosmakelijk deel uit van de activiteiten van EMERGENCY Belgium. Door te werken voor EMERGENCY zult u gespecialiseerde, gratis medische en chirurgische bijstand verlenen aan slachtoffers van oorlog, landmijnen en armoede. Naast het aanbieden van hun professionele deskundigheid in hun dagelijkse werk verstrekken internationale gezondheidswerkers aan nationale personeelsleden opleiding en supervisie op het werk. Dat is een cruciaal onderdeel van EMERGENCY’s werk aan capaciteitsopbouw.
Wij zijn altijd op zoek naar gekwalificeerd medisch, chirurgisch en gezondheidszorgpersoneel, evenals naar technici en administratief en logistiek medewerkers met expertise in het beheren gezondheidsprojecten. 
Wij zijn niet alleen op zoek naar ervaring, balans, menselijkheid en beroepsbekwaamheid, maar ook naar sterke motivatie, beschikbaarheid om lange periodes in het buitenland te verblijven en het vermogen om zich aan te passen aan de door onze organisatie vastgestelde werk- en veiligheidsprotocollen.

ALGEMENE EISEN

Mensen die voor EMERGENCY werken:

 • delen onze missie en streven ernaar haar doelstellingen te verwezenlijken;
 • beschikken over relevante beroepservaring, met name in een ziekenhuisomgeving ;
 • zijn beschikbaar voor een missie overzee, gewoonlijk voor minimaal 6 maanden ;
 • werken binnen een hooggespecialiseerd internationaal team dat supervisie houdt en bijdraagt aan de opleiding van de collega’s van het lokale personeel ;
 • beheersen het Engels en/of het Frans op een goed niveau.

EMERGENCY eist daarnaast van al haar personeelsleden dat zij :

 • de veiligheidsregels in acht nemen die door de organisatie zijn vastgesteld en die bedoeld zijn ter bescherming van zowel het individu als het project in zijn geheel ;
 • autonoom opereren, flexibel zijn en in staat zijn om met stressvolle situaties om te gaan ;
 • werken volgens de gestandaardiseerde klinische en operationele protocollen van de organisatie ;
 • zich op open en coöperatieve wijze opstellen, zowel tegenover het werk van het team als in andere aspecten van het leven in een gemeenschap;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en over een positieve houding tegenover opleiding ;
 • zich eerbiedsvol en belangstellend voor de lokale cultuur en tradities opstellen.

EMERGENCY-contracten omvatten:

 • een maandsalaris op basis van een gestandardiseerde salarisschaal voor de functie ;
 • stimulansen voor achtereenvolgende of langdurige missies;
 • vergoedingen voor reiskosten en kost- en inwoning ;
 • verzekeringsdekking (aansprakelijkheid, gezondheids- en ongevallenverzekering) ;
 • een periode van betaald verlof, op te nemen aan het eind van de missie.

Gewoonlijk zult u bij uw werkgever een periode van onbetaald verlof moeten aanvragen om een missie te kunnen ondernemen.


SELECTIEPROCES EN VOORBEREIDING VAN DE MISSIE

Het selectieproces begint met een eerste evaluatie van de sollicitaties. Het is van belang dat een volledig CV wordt bijgevoegd met alle kwalificaties en andere opleidingen, professionele verantwoordelijkheden en de meest recente functies, enz.

Na deze eerste doorlichting zal de kandidaten gewoonlijk worden gevraagd een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, zodat wij kunnen beoordelen of hun beroepsprofiel overeenkomt met de functie die wij trachten in te vullen.

Bij een positieve uitslag zult u worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken met de afdeling Human Resources en een specialist op het voor de functie relevante gebied. Het belangrijkste doel hiervan is om de afzonderlijke kandidaten beter te beoordelen op hun beroepservaring en geschiktheid om een bepaalde functie uit te oefenen, maar daarnaast biedt dit EMERGENCY de gelegenheid om de beweegredenen, de doelstellingen en de klinische resultaten van ons werk aan specialisten uit de sector te presenteren.

Nadat u geselecteerd bent, wordt u opgenomen in de pool van personeelsleden die geschikt zijn om voor EMERGENCY te werken in een bepaalde functie: de organisatie zal u een missie aanbieden op basis van de behoeften in de projecten. Als u het aanbod aanvaardt, zullen er afspraken met u worden gemaakt voor de voorbesprekingen over de missie.

Om te solliciteren

Hebt u belangstelling om voor EMERGENCY te werken in een medische functie en u voldoet aan de op de website vermelde algemene en specifieke eisen, stuur dan uw CV in (met vermelding bij onderwerp naar welke functie u solliciteert) naar: info@emergencybe.org

Gedurende het selectieproces zult u worden geëvalueerd op basis van uw CV, de vragenlijst, referenties en het individuele gesprek.


WIE WE NODIG HEBBEN

  Klik op onderstaande link voor de huidige vacatures