Afghanistan

EMERGENCY heeft sinds 1999 4,845,000 patiënten behandeld in Afghanistan

Afghanistan


 Achtergrond
AFG map_Afgh_ENGDe oorlog in Afghanistan is niet voorbij. Vuurwapens zijn gemakkelijk beschikbaar, en landmijnen, blindgangers en terroristische aanslagen maken nog steeds gewonden en dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking.

Door dit gebrek aan veiligheid en beveiliging kan er niet worden teruggekeerd naar iets wat ook maar lijkt op het normale leven. Gedurende de afgelopen vier decennia heeft de oorlog de lokale economie verwoest, waardoor het voor de mensen erg moeilijk is geworden om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit belet ook dat kinderen en jonge volwassen naar school kunnen gaan en het onderwijs en de opleiding kunnen ontvangen die hen in staat zou stellen hun vooruitzichten te verbeteren.

Ook het nationale gezondheidszorgstelsel is door de oorlog zwaar beschadigd. De druk erop wordt nog vergroot door de ontoereikende toegang tot veilig drinkwater en uitbraken van tuberculose en malaria.

2014 was het slechtste jaar in de historie van de aanwezigheid van EMERGENCY in Afghanistan. In totaal waren er in 2014 146% meer oorloggerelateerde opnames in de EMERGENCY-centra voor oorlogschirurgie in Afghanistan dan in 2010. En de situatie verergert nog: volgens de VN bereikte het aantal slachtoffers in 2015 een recordhoogte, en viel daaronder een ongekend hoog aantal kinderen te betreuren.

 Onze actie in Afghanistan

afgh overview in text 1

Tussen december 1999 en juni 2016 heeft EMERGENCY in Afghanistan meer dan 4.845.000 personen behandeld.

We hebben een Chirurgisch en Medisch Centrum en een Kraamcentrum in de Panjshirvallei, opgezet, evenals een Chirurgiecentrum in Kabul, een Chirurgiecentrum in Lashkar-Gah, een netwerk van 40 eerstehulpposten en klinieken voor primaire gezondheidszorg,, en een programma van medische bijstand in de grootste gevangenissen van het land en in lokale weeshuizen. Wij werken thans aan de uitbreiding van ons Kraamcentrum in de Panjshirvallei.


Facebook Twitter