Overige projecten

Gezondheidszorg is voor EMERGENCY meer dan alleen behandeling

Onze projecten in's Afghanistan

other projects in text 1Door haar aanwezigheid in Afghanistan kon EMERGENCY inzicht verkrijgen in de behoeften van de lokale bevolkingsgroepen en dikwijls breidde EMERGENCY, na specifieke verzoeken van de lokale autoriteiten, haar activiteiten in Afghanistan uit. De behoeften van de lokale bevolking brachten EMERGENCY ertoe ook op gebieden te gaan werken die strikt genomen geen verband houden met oorlogschirurgie. Onder meer waren er projecten voor de preventie van leishmaniasis (een infectieziekte), voor de renovatie van een school in Anabah en voor de renovatie van het openbare park van Mirbachakot, alsmede een programma voor de sociale ondersteuning van weduwen in de Panjshirvallei.

Sinds 2000 runt EMERGENCY een programma voor medische bijstand aan gevangenen door het opzetten van poliklinieken in gevangenissen. Verpleegkundigen van EMERGENCY staan in voor een basale medische behandeling en zorgen ervoor dat chirurgiepatiënten worden doorverwezen naar het Chirurgiecentrum van EMERGENCY in Kabul.