ANME

Onze projecten in's ANME

Afrikaans Netwerk van Medische Excellentie (ANME)


anme in text 1Het Salam-Centrum vormt de kern ons programma voor hartchirurgie: internationale cardiologen voeren screenings uit in de Pediatrische Centra in Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sierra Leone, in het Rehabilitatiecentrum in Irak en in de Chirurgiecentra in Afghanistan; ze stellen vast welke patiënten voor hartchirurgie naar Sudan moeten worden overgebracht, en zorgen voor de noodzakelijke opvolging van de reeds geopereerde patiënten. Waar EMERGENCY geen faciliteiten heeft, wordt er gescreend in samenwerking met de autoriteiten van het gastland.

Het Salam-Centrum Centrum is het referentiepunt geworden voor duizenden zieken uit maar liefst 25 landen: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Irak, Jordanië, Kameroen, Kenia, Liberia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Tanzania, Tsjaad, Uganda, Zambia en Zimbabwe en Zuid-Sudan.

Het Salam-Centrum voor Hartchirurgie is daarnaast een uiterst vernieuwend model van humanitaire actie. Doel van het project is kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg naar Afrika brengen en tegelijkertijd opkomen voor het recht van eenieder om gratis een goede behandeling te ontvangen. Om dit model te bespreken nodigde EMERGENCY in mei 2008 delegaties van de Ministeries van Volksgezondheid van acht Afrikaanse landen uit op het eiland San Servolo in de lagune van Venetië, voor de internationale seminar “Building Medicine in Africa”. Samen met EMERGENCY, spraken de vertegenwoordigers van de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Egypte, Eritrea, Rwanda, Sierra Leone, Sudan en Uganda over de vraag hoe het recht van de Afrikaanse burgers op gratis kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg gegarandeerd kan worden. De conclusies van de seminar vormden tezamen het “Manifest voor geneeskunde op grond van mensenrechten“, waarin de ondertekenaars het “recht op behandeling” erkennen als een “fundamenteel en onvervreemdbaar recht van elk lid van de menselijke gemeenschap”, en waarin zij vragen om een gezondheidsdienst op basis van gelijkheid, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze beginselen werden vervolgens verder uitgewerkt en een en ander mondde uit in de oprichting in 2010 van het ANME (Afrikaans Netwerk van Medische Excellentie) een project waarbinnen 11 landen betrokken zijn bij de bouw van medische centra van topkwaliteit, met als doel om de gezondheidszorgstelsels op het Afrikaanse continent te versterken.

Het doel van het ANME is te ijveren voor de bouw van excellente medische centra anme in text 2op het Afrikaanse continent naar het model van het Salam-Centrum voor Hartchirurgie. ‘Kosteloosheid’ en een‘behandeling van topkwaliteit’ vormen het fundament voor het gezondheidszorgmodel dat de ANME leden voor ogen staat. Kosteloosheid is een fundamentele voorwaarde om ervoor te zorgen dat iedereen snel toegang kan krijgen tot de behandeling die hij of zij nodig heeft. Een behandeling van topkwaliteit garandeert hoge klinische standaarden bij elke ingreep en stimuleert de opleiding van gekwalificeerd medisch personeel, naast de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en lokale gezondheidsstelsels.


Klik hier voor het downloaden en lezen van het “Manifest voor geneeskunde op grond van mensenrechten” [PDF]