TIJDLIJN VOLTOOIDE PROGRAMMA’S

1994 

Renovatie en heropening van de chirurgieafdeling van het ziekenhuis in Kigali hospital, Rwanda. Tijdens een missie van 4 maanden opereerde een team van chirurgen 600 oorlogsgewonden. Tegelijkertijd heropende EMERGENCY de verlos- en gynaecologieafdeling, waar aan 2,500 vrouwen medische en chirurgische hulp werd verleend.

1996

Bouw van een chirurgiecentrum in Sulaimaniya, Noord-Irak, voor de behandeling van slachtoffers van landmijnen. De faciliteiten omvatten units voor de behandeling van brandwonden en ruggengraatletsels. In 2005 werden het Centrum en de 22 eraan verbonden eerstehulpposten aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen.

1998

Opzetten van een chirurgiecentrum in Erbil, Noord-Irak, voor de behandeling van slachtoffers van landmijnen. De faciliteiten omvatten units voor de behandeling van brandwonden en ruggengraatletsels. In 2005 werden het Centrum en de 22 eraan verbonden eerstehulpposten aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen.

1998

Bouw en beheer van een chirurgiecentrum in Battambang, Cambodja. In 2012 werd het Centrum aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen.

1999 

Steun voor het weeshuis Jova Jovanovic Zmaj in Belgrado, Servië.

1999

Opzetten van 5 eerstehulpposten in het district Samlot, Cambodja, voor de behandeling van slachtoffers van landmijnen. In 2003 werden de eerstehulpposten in O’Rotkroh, Chamlong Kouy, Tasanh en O’Chom aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen. In 2009 namen de lokale gezondheidsautoriteiten het beheer van de eerstehulppost in O’Tatiak over.

2000

Uitzending van een team van chirurgen naar Eritrea, op verzoek van Italiaanse ontwikkelingssamenwerking. Medewerkers van EMERGENCY werkten 2 maanden in het Mekane Hiwet-ziekenhuis in Asmara en behandelden daar gewonden van de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea.

2001

Building of a rehabilitation and prostheses centre in Diana, Noord-Irak. Het Centrum werd in 2002 aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen.

2001

Opzetten van een hulpprogramma voor oorlogsweduwen in het kader waarvan er landbouwdieren voor veeteelt werden verdeeld onder 400 families in de Panjshirvallei, Afghanistan.

2003

Verstrekking van geneesmiddelen, verbruiksgoederen en brandstof voor generatoren aan het Al-Kindi-ziekenhuis in Baghdad, Irak. In diezelfde periode werden er geneesmiddelen en gezondheidszorgmaterialen gedoneerd aan het ziekenhuis in Karbala, ten zuiden van Bagdad.

Opzetten van een Rehabilitatie- en Prothesecentrum in Medea, Algerije. EMERGENCY zorgde voor het opknappen en de uitrusting van een gebouw in het complex van het openbare ziekenhuis, en leidde daarnaast het lokale personeel op. Het Centrum, dat luistert naar de naam Amal, het Arabische woord voor “hoop”, werd in 2004 aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen.

Bouw van een Rehabilitatie- en Prothesecentrum in Dohuk, Noord-Irak. . Het Centrum wordt inmiddels gerund door de lokale gezondheidsautoriteiten.

Operatie in Angola, in de provincie Benguela, op uitnodiging van een congregatie van Angolaanse nonnen. Twee gezondheidscentra werden gerenoveerd, uitgerust en meer dan een jaar gerund door EMERGENCY, dat ook instond voor de opleiding van het lokale personeel.

Uitzending van een chirurgisch team naar de orthopedische unit in het openbare ziekenhuis in Jenin, Palestina. . Naast het verrichten van klinische diensten en het opleiden van medisch personeel zette EMERGENCY ook een nieuwe kinesitherapieafdeling en een nieuwe afdeling voor orthopediepatiënten op.

Verstrekking van geneesmiddelen aan de Casa de la mujer, een gemeenschapsnetwerk dat bijstand verleent aan vrouwen met kanker en diabetes in Nicaragua.

Opening van een werkplaats voor de vervaardigen van tapijten, ter bevordering van de economische onafhankelijkheid van vrouwen in de Panjshirvallei, Afghanistan.

2004

Steun voor de bevolking van Fallujah, Irak, tijdens de belegering van de stad in mei. Er werden hulpgoederen, water en geneesmiddelen verstrekt aan vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en het lokale ziekenhuis.

RRenovatie en uitrusting van de afdeling voor noodchirurgie van het opleidingsziekenhuis Al Fashir in Noord-Darfur, Sudan. De faciliteiten omvatten een chirurgie- en een patiëntenafdeling met 20 bedden. De patiëntenafdeling werd in augustus 2005 aan het Ministerie van Volksgezondheid overgedragen.

2005

Donatie van chirurgische uitrusting en verbruiksgoederen aan het algemene ziekenhuis in Kalutara, in Sri-Lanka, om de klinische activiteiten op gang te helpen na de tsunami.

Naar aanleiding van de tsunami in 2004 werd er uitvoering gegeven aan het project “terug naar zee”, in het kader waarvan aan de vissers in het dorp Punochchimunai in Sri-Lanka motorboten, kano’s en visnetten ter beschikking werden gesteld. Ook werden aan de scholieren schoolkits gedoneerd om de terugkeer naar het normale leven verder te bevorderen.

Er werden cursussen over hygiëne, preventie en eerste hulp georganiseerd voor de bewoners van het nieuwe complex van de Rebibbia-gevangenis in Rome. . Daarnaast organiseerde EMERGENCY TB-screenings in de gevangenis. Verder verleende EMERGENCY specialistische medische bijstand in diverse andere gevangenissen in de regio Lazio.

Wederopbouw van 91 bakstenen woningen voor de families in het dorp Punochchimunai, in Sri-Lanka, dat werd verwoest door de tsunami van 2004. De oplevering van de huizen kon pas plaatsvinden in september 2008, vanwege de hervatting van de vijandelijkheden tussen regeringstroepen en lokale rebellen, waardoor de bouwwerkzaamheden maandenlang hebben stilgelegen.

2011

Programma voor oorlogschirurgie in Libië, in de belegerde stad Misrata.