Irak

Sinds 1995 heeft EMERGENCY meer dan 780,000 mensen behandeld in Irak

EMERGENCY is sinds 1995 aanwezig in Irak en heeft sindsdien (tot en met 30 juni 2016) meer dan 780.000 mensen behandeld in het land. De bedreigingen en gevaren voor de Iraakse bevolking zijn talrijk. Ten gevolge van de oorlog tussen Irak en Iran van 1981 tot en met 1988 is het Iraakse grondgebied beladen met een onzichtbare moordenaar: landmijnen. In het hele land verspreid zijn er meer dan 10 miljoen van. Die oorlog is weliswaar allang voorbij, maar de erfenis ervan blijft, zonder aanzien des persoons, kinderen net zo goed als volwassenen doden en verminken. Meer recent hebben de voortwoedende Syrische burgeroorlog en de opkomst van de zelfverklaarde Islamitische Staat een ernstige verslechtering van de leefomstandigheden voor de burgerbevolking in zowel Irak als het buurland Syrië veroorzaakt, met duizenden mensen die gedwongen werden hun thuis te ontvluchten om aan het geweld te ontsnappen. Om aan degenen die in Irak door deze problemen worden bedreigd of zijn getroffen, gratis hoogwaardige gezondheidszorg te verstrekken, heeft EMERGENCY verscheidene programma’s opgezet.

In 1995 herstelde en reactiveerde EMERGENCY het ziekenhuis van Choman, een dorp in het noordoosten van Iraaks Koerdistan vlakbij de grens met Iran, en stelde zij uitrusting en in oologschirurgie gespecialiseerd medisch personeel ter beschikking. Daarna volgde de opening van twee chirurgiecentra in Suleimaniya en Arbil in 1996 en 1998. Beide centra werden vervolgens uitgebreid met gespecialiseerde afdelingen voor de behandeling van brandwonden en ruggengraatletsels. In Suleimaniya opende EMERGENCY daarnaast een Centrum voor Rehabilitatie en Sociale Re-integratie. Om snellere behandeling en doorverwijzing van patiënten in geïsoleerde gebieden te garanderen, zette EMERGENCY een netwerk van 22 eerstehulpposten in het hele land op.

Tijdens de eerste maanden van de invasie van Irak door de coalitie in 2003 leverde EMERGENCY aan het Al-Kindiziekenhuis in Bagdad (het voornaamste chirurgiecentrum van de stad) meer dan 30 ton medische goederen, geneesmiddelen, matrassen en dekens, naast 45.000 liter brandstof voor de generatoren die de nodige elektriciteit voor de operatiekamers moesten leveren. Tegelijkertijd doneerde EMERGENCY grote hoeveelheden medische goederen aan het ziekenhuis in Karbala, een sjiitische stad op 90 km ten zuiden van Bagdad, en werden de ernstigste patiënten naar het chirurgiecentrum in Suleimaniya overgebracht. Daarnaast verstrekte EMERGENCY in vijf leveringen vanaf mei 2004 medische en andere basisgoederen, zoals water, levensmiddelen, dekens en matrassen aan het ziekenhuis en de bevolking van Falluja, een stad ten westen Bagdad die tijdens de oorlog een belegering moest doorstaan.

In 2005 vertrouwde EMERGENCY de lokale autoriteiten het beheer en het management van de twee Chirurgiecentra en het netwerk van eerstehulpposten toe, die nu in het nationale gezondheidsstelsel zijn geïntegreerd. Als respons op de meest recente crises en instabiliteit verstrekt EMERGENCY thans gratis gezondheidszorg aan kampen voor vluchtelingen en intern ontheemden in Arbat en Khanaqin, en heeft zij verder in het zuiden, in Kalar, twee gezondheidscentra opgezet voor het verlenen van bijstand aan intern ontheemden in dat gebied. EMERGENCY zet sterk in op tewerkstelling en opleiding van nationaal personeel, met als doel om volledige operationele zelfstandigheid te bewerkstelligen. Alleen al in het Centrum voor Rehabilitatie en Sociale Re-integratie zijn bijna 500 lokale medewerkers opgeleid. Zodra de volledige operationele zelfstandigheid een feit is, worden de faciliteiten aan de lokale gezondheidsautoriteiten overgedragen, zoals bijvoorbeeld gebeurde met de kliniek in Aliawa, die met succes werd overgedragen in februari 2015. Ten slotte verleent EMERGENCY in haar tewerkstellingsbeleid voor ondersteunend personeel voorrang aan personen met een beperking en aan leden van kansarme sociale groepen.