Italië

Sinds 2005 heeft EMERGENCY meer dan 210.000 gratis consults verstrekt aan mensen die anders geen toegang hadden gehad tot medische zorg

In text 1 web

Hoewel het recht op gezondheid in het Italiaanse recht wordt erkend, krijgen migranten, vluchtelingen en kansarmen vaak geen toegang tot medische behandeling door een gebrek aan kennis van hun rechten, taalbarrières en moeilijkheden om hun weg te vinden in het complexe gezondheidszorgstelsel. Daarnaast wenden migranten en vluchtelingen, in een klimaat van wijdverbreide angst en toenemend racisme, zich dikwijls niet tot openbare faciliteiten, uit vrees om verklikt te worden aan de politie of andere lokale autoriteiten. Bovendien vormen de economische crisis en bezuinigingen in de openbare gezondheidszorg een bedreiging voor de grondrechten van een groeiend aantal mensen.

Om deze redenen zijn we in Italië beginnen werken; sinds 2005 heeft EMERGENCY gratis meer dan 165.000 consultaties uitgevoerd op mensen die anders geen toegang tot medische behandeling hadden kunnen krijgen.

In 2005 is EMERGENCY medische bijstand in gevangenissen beginnen verlenen, en medische zorg beginnen aanbieden aan migranten en andere kwetsbare personen.

In 2006 opende EMERGENCY een polikliniek in Palermo, Sicilië, om gratis gezondheidszorg te waarborgen voor migranten – met of zonder verblijfsvergunning – en aan alle andere personen in nood. Ons programma in Italië werd daarna geleidelijk uitgebreid, in december 2010 met de polikliniek in Marghera in de buurt van Venetië, in juli 2013 met de kliniek in Polistena, Calabrië, en in maart 2015 met de kliniek in Castel Volturno, Campania.

Italy overview In text 2 webEen essentieel onderdeel van onze gezondheidszorgprogramma’s in Italië zijn onze culturele mediatoren, die patiënten sociaal-medische bijstand bieden om hen te helpen met het overwinnen van de obstakels die verhinderen dat zij toegang krijgen tot adequate zorg.

Daarnaast zette EMERGENCY in 2011 vijf mobiele klinieken op om tijdig medische bijstand te kunnen verlenen waar dat het hardst nodig is.

Een team van artsen en culturele mediatoren van EMERGENCY werkt sinds de zomer van 2013 in Siracusa, Sicilië, om basale gezondheidszorg te verstrekken aan migranten die aan land komen.

In 2014 lanceerden we drie belangrijke nieuwe projecten: preventie en gezondheidseducatie voor sekswerkers in het gebied rond Caserta, een nieuwe mobiele polikliniek en een project voor niet-begeleide minderjarigen in Sicilië. In April 2014 is EMERGENCY aan een project voor sociale steun begonnen dat gericht is op gezondheidseducatie en preventie voor sekswerkers rond de stad Caserta (Campania) en aan een ander project voor niet-begeleide minderjarigen in Sicilië.

Voorts hebben we medische zorg verleend aan mensen die dakloos waren geworden na een aardbeving in de regio Emilia-Romagna, hebben we informatiebalies geopend voor sociaal-medische bijstand aan zieken die zich zodoende op de hoogte konden stellen van hun rechten en om bijstand van openbare diensten konden vragen, zodat het recht op gezondheidszorg een realiteit kan worden en niet louter een intentieverklaring blijft.

Het medische personeel in de klinieken bestaat uit vrijwilligers die op regionaal niveau recepten voor geneesmiddelen kunnen uitschrijven en patiënten kunnen doorverwijzen voor specialistische onderzoeken in het nationale gezondheidszorgstelsel.